Temel bilgisayar kullanımını öğreten eğitimdir.

Bu dersle;* bilgisayarın temel çalışma mantığının anlaşılmas...
Bu dersle;* İnternetin oluşması ve yaygınlaşması,* Email hizmetl...
Bu dersle;* Aktif biçimde metin yazımı ve biçimlendirmesi,* Belgel...
Bu dersle;* Power Point 2013'ü tanıma,* Power Point içerisinde slay...
Bu dersle;* Word'ü açma, kapama, yazdırma gibi işlevlerinin aktif ...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınav iki aşamadan o...
Bu dersle;* Windows 8'in temel çalışma mantığı,* Metro arayüz,*...