Temel bilgisayar kullanım eğitimi

Bu dersle;
* bilgisayarın temel çalışma mantığının anlaşılması,
* donanım bileşenlerinin tanınması,
* sık kullanılan bilgisayar terimlerinin öğrenilmesi
hedeflenmektedir.

Bu dersle;
* Windows 10'un temel çalışma mantığı,
* Metro arayüz,
* Windows 10 ile gelen yenilikleri,

* Sık kullanılan terimler ve işlemlerin öğrenilmesi
hedeflenmektedir.

Bu dersle;
* İnternetin oluşması ve yaygınlaşması,
* Email hizmetleri,
* Sosyal platformlar hakkında bilgi verilmesi
hedeflenmektedir.

Bu dersle;
* Word'ü açma, kapama, yazdırma gibi işlevlerinin aktif kullanımı,
* Biçimlendirme ve özelleştirme işlemlerini,
* Hızlı kullanım sağlaması
hedeflenmektedir.

Bu dersle;
* Aktif biçimde metin yazımı ve biçimlendirmesi,
* Belgelerde arama, değiştirme matiksel işlemler ve işlevler,
* Excel 2013'ü hızlı bir biçimde kullanılması
hedeflenmektedir.

Bu dersle;
* Power Point 2013'ü tanıma,
* Power Point içerisinde slaytlar, Tasarım ve Arkaplan oluşturma,
* Power Point içerisinde ses ve video kullanmayı öğrenmek
hedeflenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınav iki aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalardan ilki test aşamasıdır ve bu konuda test aşaması ile alakalı örnek bir "Deneme Testi" yapılmaktadır.