.NET Platformunda C# ile Programlama

Bu eğitimi tamamladığınızda; 

  • Temel ve ileri seviye C# bilgisine sahip olacaksınız.
  • C# yapısını öğreneceksiniz.
  • C# ile kolayca uygulama geliştirebileceksiniz.
  • Konsol uygulaması ve Windows uygulaması geliştirmeyi öğreneceksiniz..
  • C# ile veritabanı kullanan uygulamalar geliştirebileceksiniz.
  • .NET Framework ve C# kullanarak uygulamalar geliştirebileceksiniz.
  • Veritabanı bağlantısı yapmayı ve veritabanı işlemlerini gerçekleştirmeyi öğreneceksiniz.
  • Varolan projeleriniz ve veri tabanındaki kodları kolayca okuyup yorumlaya bileceksiniz.
  • Karşılaşılan sorunlara algoritma mantığını oluşturarak kurumsal çözüm üretebileceksiniz.